Aké karty do tachografu poznáme?

Karta vodiča - pamäťová karta vydaná vodičovi. Identifikuje vodiča a umožňuje uloženie dát o činnosti vodiča. Vydáva sa na 5 rokov.

Karta dielne - vydaná výrobcovi, montérovi alebo dielni poverenej na túto činnosť. Identifikuje držiteľa karty a umožňuje skúšanie, kalibráciu alebo sťahovanie dát z tachografu. Platnosť 1 rok.

Karta kontroly - identifikuje kontrolný orgán prípadne kontrolóra a umožňuje prístup k dátam tachografu a karty vodiča. Karta dopravcu – podniková karta – identifikuje podnik. Umožňuje zobrazenie, sťahovanie a tlač údajov z tachografu. Slúži na kontrolu vlastných vodičov podniku.

Dopravca je povinný sťahovať údaje z karty vodiča a digitálneho tachografu.
Lehoty na sťahovanie a vyhodnocovanie údajov z tachografu sú nasledovné: 
  • 90 dní v prípade údajov z tachografu
  • 28 dní v prípade údajov z karty vodiča
zdroj: zákon č.461/2007 Z.z
www.digitalnytachograf.sk/digitalny-tachograf/terminologia-f.html

Tachografy v USA

Od 18. decembra 2017 musia vodiči v USA vo svojich vozidlách používať tachografy (ELD) a zaznamenávať svoj pracovný čas elektronicky a nie v papierových knihách.

Vodiči v USA od 30. rokov 20. storočia až do decembra 2017 používali na evidenciu pracovného času papierové záznamy – knihy jázd. Americkí vodiči si teda ešte len od konca roka 2017 musia zvykať na to, čo my v celej EÚ poznáme už od roku 1985, kedy sa u nás začali používať prvé zariadenia na zaznamenávanie jazdy vodičov v podobe mechanických a neskôr elektronických až digitálnych tachografov.

Zavedenie ELD - Electronic Logging Device (názov pre tachografy v USA), by malo viesť predovšetkým k zvýšeniu bezpečnosti na cestách.

ELD je technológia, ktorá automaticky zaznamenáva čas jazdy vodiča a ďalšie údaje v prevádzke. To umožňuje jednoduchšie a presnejšie vedenie záznamov jázd. ELD monitoruje motor vozidla, aby zachytil údaje o tom, či je motor v chode, či sa vozidlo pohybuje, najazdené kilometre a dobu chodu motora .

 Pozrite si obrázok, ako vyzerá zariadenie ELD (vľavo) a náš tachograf. Obidve zariadenia sú od výrobcu VDO Siemens.(aktuálne už firma VDO Siemens zariadenia ELD na americkom trhu neposkytuje)

zdroje:

https://www.fmcsa.dot.gov/hours-service/elds/eld-brochure-english-version

https://trans.info/user/agnieszka-kulikowska-wielgus

https://trans.info/en/american-truckers-new-duty-not-everyone-likes-install-tachographs-76525


4 odstrašujúce  pokuty uložené profesionálnym vodičom.

1.       66 tisíc EUR, Dánsko

Koncom februára zastavili dánski policajti vodiča z Nemecka.

Policajti si v kabíne všimli množstvo plechoviek s energetickými nápojmi.

Následná kontrola preukázala, že za posledných 28 dní vodič takmer každý deň pokračoval v jazde aj po skončení dennej pracovnej doby. Vytiahol kartu vodiča z tachografu a pokračoval v jazde bez zaznamenávania pracovných činností. Dôsledná kontrola ukázala prekročenie pracovného času až o takmer 893%.

4 krát vodič šoféroval 16-22 hodín bez pre stávky. Za vozidlo navyše nebolo uhradené žiadne mýto. Voči vodičovi bolo vznesených celkovo 28 obvinení. Celková pokuta rozdelená medzi dopravcu a vodiča prekročila 66 tisí EUR.

2.       32 tisíc EUR, Nemecko

Nemeckí policajti zastavili vozidlo s podozrivo uloženým nákladom, na plachtovom návese bolo vidieť nerovnosti. Dôvodom boli neupevnené kartónové škatule na návese. To bol však len začiatok problému.

Stiahnuté údaje z tachografu a následná analýza ukázala, že 28-ročný mladík opakovane porušoval pravidlá týkajúce sa času jázd vodiča. Viackrát sa stalo, že vodič šoféroval viac ako 16hodín denne bez prestávky.

Aj policajtov prekvapilo, keď policajný počítač vypočítal výšku pokuty za spáchané priestupky a to vo výške 32 tisíc EUR.

 3.       42 tisíc EUR, Nemecko

Nemeckí policajti pri kontrole vodiča zistili pravidelné porušovanie časov jázd a nedodržiavanie časov odpočinku.                                                                                                                                   Pokuta vo výške 42 tisíc bola rozdelená medzi vodiča 10 500 EUR a dopravcu 31 500 EUR.

 4.       1080 EUR, 6 mesiacov väzenia, Španielsko

6 mesiacov väzenia a pokuta 1080 EUR, to je trest pre vodiča, ktorý manipuloval s tachografom. Vodič manipuloval s tachografom pomocou magnetu, ktorý mal umiestnený na snímači pohybu.

 Zdroj:                                                                                                                                                                                                                                                https://trans.info/en/42-000-euros-for-violating-drivers-hours-rules-in-germany-both-the-employer-and-the-driver-must-reach-deep-into-their-pockets-194388                                                                                                                                                                                                                       https://trans.info/en/category/truck-drivers

 

Tachografy druhej generácie. SMART tachografy.

Automatické zaznamenávanie polohy vozidla GNSS, vzdialená kontrola vozidla DSRC, zvýšená ochrana voči manipulácií, to sú základné charakteristiky ktoré sa týkajú nových inteligentných tachografov.
 Od 15.6.2019 musia byť všetky novo registrované motorové vozidlá nad 3,5 tony na prepravu tovaru a motorové vozidlá s počtom miest na sedenie viac ako osem, okrem miesta vodiča, vybavené digitálnym tachografom druhej generácie . (inteligentný tachograf, digitálny tachograf GEN 2).
 Tachografy GEN2 so sebou priniesli nové povinnosti pre vodičov a hlavne pre majiteľov dopravných spoločností. Zmena nastala predovšetkým vo zvýšení bezpečnosti tachografov pridaním nových funkcií, pričom sa tiež zmenila štruktúra získaných a vyhodnocovaných dát z tachografu. Hlavnou úlohou týchto zmien je odstrániť možnosti manipulácie s tachografmi a tým zvýšiť bezpečnosť cestnej prepravy.


 Čo pribudlo v nových tachografoch? Modul DSRC a modul GNSS.
 Modul DSRC (dedicated short range communication)
Je modul, ktorý budú využívať kontrolne orgány na vzdialenú kontrolu údajov získaných z tachografu, či nedošlo k manipulácii s tachografom a k jeho zneužitiu.Celý proces vzdialenej komunikácie prebieha bez nutnosti zastavenia vozidla.
V rámci komunikácie sa vymieňajú iba údaje, ktoré sú potrebné na účely cielených cestných kontrol, s potencionálne zmanipulovaným alebo zneužitým tachografom:
 
Udalosti ktoré budú vymieňané pri vzdialenej komunikácií medzi tachografom a kontrolným orgánom :
- posledný pokus o narušenie zabezpečenia,
- porucha snímača,
- chyba údajov o pohybe,
- rozpor v súvislosti s pohybom vozidla,
- jazda bez platnej karty,
- vloženie karty počas jazdy,
- údaje o úprave času,
- kalibračné údaje vrátane dátumov posledných dvoch kalibrácií,
- evidenčné číslo vozidla,
- rýchlosť zaznamenaná tachografom
 
Modul GNSS (Global Navigation Satellite System)
Modul určený pre satelitnú komunikáciu, ktorá sa týka zaznamenávania polohy vozidla, začiatku a konca pracovnej zmeny. Po každých 3 hodinách plynulej jazdy sa zaznamenáva poloha.
 
Ďalšia zmena sa týka snímačov pohybu. Nová generácia snímačov ma nové dátové rozhranie a vyššiu úroveň zabezpečenia, aby bola manipulácia nemožná a hlavne, aby bola odhaliteľná.
 
Čo nás čaká v blízkej budúcnosti ?
Inteligentné tachografy GEN2 síce máme v ostrej prevádzke len niečo vyše roka, avšak už sa chystajú zmeny, ktoré smerujú k zavedeniu inteligentných tachografov nasledujúcej generácie . A to už v roku 2026. Okrem iného by novšie inteligentné tachografy mali automaticky zaznamenávať prechod cez hranice(polohu, dátum, čas). Diskutuje sa aj o zaznamenávaní zaťaženia náprav pre kontrolné orgány prostredníctvom DSRC.
 
Ďalšie informácie o budúcnosti tachografov na Slovensku a v EÚ sa určite dozvieme už v blízkej dobe.

Zdroje:
Usmernenie ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej Republiky: č. k.: 19539/2019/SCDPK/46840
Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave schváleného Národnou radou Slovenskej republiky
Zákon č.157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ č. 2016/799,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 165/2014,
Obrázok web stránka: https://www.se5000.com/product-support/apps-support/smart-tachograph/


Kedy končí platnosť overenia tachografu ? Čo hovorí zákon ?

a ) uplynul čas jeho platnosti,

b) je vykonaná oprava, zmena alebo úprava určeného meradla, ktorá môže ovplyvniť jeho technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky,

c) určené meradlo je poškodené tak, že mohlo stratiť niektorú technickú charakteristiku alebo metrologickú charakteristiku, ktorá je rozhodujúca pre jeho overenie,

d) je poškodená, pozmenená, odstránená alebo inak porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka alebo

e) je zjavné, že určené meradlo stratilo požadované technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky, aj keď nebola porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka

 

Najčastejšie dôvody z praxe kedy si musíte dať overiť tachograf sú:

 - ak uplynul čas jeho platnosti /platnosť overenia 2roky/ ,

- ak sa zmenilo EČV,

- po oprave tachografu,

- po presune tachografu na iné vozidlo,

- ak chýba overovacia značka tachografu alebo zabezpečovacia značka - chýbajúca plomba na snímači pohybu na prevodovke,

- po zmene, oprave alebo úprave meradla ktorá môže ovplyvniť jeho technické alebo metrologické charakteristiky - zmena rozmeru na hnacej náprave, zmena prevodov v prevodovke

 

Tachograf Vám overíme na 2 pracoviskách.

Pracovisko 1: FERIS s.r.o. , Veľký Šariš, Železničná 25/2413,

Pracovisko 2: FERIS s.r.o., Malý Šariš, areál servisu DAF

zdroj: zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aké karty do tachografu poznáme?

Karta vodiča - pamäťová karta vydaná vodičovi. Identifikuje vodiča a umožňuje uloženie dát o činnosti vodiča. Vydáva sa na 5 rokov.

Karta dielne - vydaná výrobcovi, montérovi alebo dielni poverenej na túto činnosť. Identifikuje držiteľa karty a umožňuje skúšanie, kalibráciu alebo sťahovanie dát z tachografu. Platnosť 1 rok.

Karta kontroly - identifikuje kontrolný orgán prípadne kontrolóra a umožňuje prístup k dátam tachografu a karty vodiča. Karta dopravcu – podniková karta – identifikuje podnik. Umožňuje zobrazenie, sťahovanie a tlač údajov z tachografu. Slúži na kontrolu vlastných vodičov podniku.

Dopravca je povinný sťahovať údaje z karty vodiča a digitálneho tachografu.
Lehoty na sťahovanie a vyhodnocovanie údajov z tachografu sú nasledovné: 
  • 90 dní v prípade údajov z tachografu
  • 28 dní v prípade údajov z karty vodiča
zdroj: zákon č.461/2007 Z.z
www.digitalnytachograf.sk/digitalny-tachograf/terminologia-f.html

Tachografy v USA

Od 18. decembra 2017 musia vodiči v USA vo svojich vozidlách používať tachografy (ELD) a zaznamenávať svoj pracovný čas elektronicky a nie v papierových knihách.

Vodiči v USA od 30. rokov 20. storočia až do decembra 2017 používali na evidenciu pracovného času papierové záznamy – knihy jázd. Americkí vodiči si teda ešte len od konca roka 2017 musia zvykať na to, čo my v celej EÚ poznáme už od roku 1985, kedy sa u nás začali používať prvé zariadenia na zaznamenávanie jazdy vodičov v podobe mechanických a neskôr elektronických až digitálnych tachografov.

Zavedenie ELD - Electronic Logging Device (názov pre tachografy v USA), by malo viesť predovšetkým k zvýšeniu bezpečnosti na cestách.

ELD je technológia, ktorá automaticky zaznamenáva čas jazdy vodiča a ďalšie údaje v prevádzke. To umožňuje jednoduchšie a presnejšie vedenie záznamov jázd. ELD monitoruje motor vozidla, aby zachytil údaje o tom, či je motor v chode, či sa vozidlo pohybuje, najazdené kilometre a dobu chodu motora .

 Pozrite si obrázok, ako vyzerá zariadenie ELD (vľavo) a náš tachograf. Obidve zariadenia sú od výrobcu VDO Siemens.(aktuálne už firma VDO Siemens zariadenia ELD na americkom trhu neposkytuje)

zdroje:

https://www.fmcsa.dot.gov/hours-service/elds/eld-brochure-english-version

https://trans.info/user/agnieszka-kulikowska-wielgus

https://trans.info/en/american-truckers-new-duty-not-everyone-likes-install-tachographs-76525


4 odstrašujúce  pokuty uložené profesionálnym vodičom.

1.       66 tisíc EUR, Dánsko

Koncom februára zastavili dánski policajti vodiča z Nemecka.

Policajti si v kabíne všimli množstvo plechoviek s energetickými nápojmi.

Následná kontrola preukázala, že za posledných 28 dní vodič takmer každý deň pokračoval v jazde aj po skončení dennej pracovnej doby. Vytiahol kartu vodiča z tachografu a pokračoval v jazde bez zaznamenávania pracovných činností. Dôsledná kontrola ukázala prekročenie pracovného času až o takmer 893%.

4 krát vodič šoféroval 16-22 hodín bez pre stávky. Za vozidlo navyše nebolo uhradené žiadne mýto. Voči vodičovi bolo vznesených celkovo 28 obvinení. Celková pokuta rozdelená medzi dopravcu a vodiča prekročila 66 tisí EUR.

2.       32 tisíc EUR, Nemecko

Nemeckí policajti zastavili vozidlo s podozrivo uloženým nákladom, na plachtovom návese bolo vidieť nerovnosti. Dôvodom boli neupevnené kartónové škatule na návese. To bol však len začiatok problému.

Stiahnuté údaje z tachografu a následná analýza ukázala, že 28-ročný mladík opakovane porušoval pravidlá týkajúce sa času jázd vodiča. Viackrát sa stalo, že vodič šoféroval viac ako 16hodín denne bez prestávky.

Aj policajtov prekvapilo, keď policajný počítač vypočítal výšku pokuty za spáchané priestupky a to vo výške 32 tisíc EUR.

 3.       42 tisíc EUR, Nemecko

Nemeckí policajti pri kontrole vodiča zistili pravidelné porušovanie časov jázd a nedodržiavanie časov odpočinku.                                                                                                                                   Pokuta vo výške 42 tisíc bola rozdelená medzi vodiča 10 500 EUR a dopravcu 31 500 EUR.

 4.       1080 EUR, 6 mesiacov väzenia, Španielsko

6 mesiacov väzenia a pokuta 1080 EUR, to je trest pre vodiča, ktorý manipuloval s tachografom. Vodič manipuloval s tachografom pomocou magnetu, ktorý mal umiestnený na snímači pohybu.

 Zdroj:                                                                                                                                                                                                                                                https://trans.info/en/42-000-euros-for-violating-drivers-hours-rules-in-germany-both-the-employer-and-the-driver-must-reach-deep-into-their-pockets-194388                                                                                                                                                                                                                       https://trans.info/en/category/truck-drivers

 

Tachografy druhej generácie. SMART tachografy.

Automatické zaznamenávanie polohy vozidla GNSS, vzdialená kontrola vozidla DSRC, zvýšená ochrana voči manipulácií, to sú základné charakteristiky ktoré sa týkajú nových inteligentných tachografov.
 Od 15.6.2019 musia byť všetky novo registrované motorové vozidlá nad 3,5 tony na prepravu tovaru a motorové vozidlá s počtom miest na sedenie viac ako osem, okrem miesta vodiča, vybavené digitálnym tachografom druhej generácie . (inteligentný tachograf, digitálny tachograf GEN 2).
 Tachografy GEN2 so sebou priniesli nové povinnosti pre vodičov a hlavne pre majiteľov dopravných spoločností. Zmena nastala predovšetkým vo zvýšení bezpečnosti tachografov pridaním nových funkcií, pričom sa tiež zmenila štruktúra získaných a vyhodnocovaných dát z tachografu. Hlavnou úlohou týchto zmien je odstrániť možnosti manipulácie s tachografmi a tým zvýšiť bezpečnosť cestnej prepravy.


 Čo pribudlo v nových tachografoch? Modul DSRC a modul GNSS.
 Modul DSRC (dedicated short range communication)
Je modul, ktorý budú využívať kontrolne orgány na vzdialenú kontrolu údajov získaných z tachografu, či nedošlo k manipulácii s tachografom a k jeho zneužitiu.Celý proces vzdialenej komunikácie prebieha bez nutnosti zastavenia vozidla.
V rámci komunikácie sa vymieňajú iba údaje, ktoré sú potrebné na účely cielených cestných kontrol, s potencionálne zmanipulovaným alebo zneužitým tachografom:
 
Udalosti ktoré budú vymieňané pri vzdialenej komunikácií medzi tachografom a kontrolným orgánom :
- posledný pokus o narušenie zabezpečenia,
- porucha snímača,
- chyba údajov o pohybe,
- rozpor v súvislosti s pohybom vozidla,
- jazda bez platnej karty,
- vloženie karty počas jazdy,
- údaje o úprave času,
- kalibračné údaje vrátane dátumov posledných dvoch kalibrácií,
- evidenčné číslo vozidla,
- rýchlosť zaznamenaná tachografom
 
Modul GNSS (Global Navigation Satellite System)
Modul určený pre satelitnú komunikáciu, ktorá sa týka zaznamenávania polohy vozidla, začiatku a konca pracovnej zmeny. Po každých 3 hodinách plynulej jazdy sa zaznamenáva poloha.
 
Ďalšia zmena sa týka snímačov pohybu. Nová generácia snímačov ma nové dátové rozhranie a vyššiu úroveň zabezpečenia, aby bola manipulácia nemožná a hlavne, aby bola odhaliteľná.
 
Čo nás čaká v blízkej budúcnosti ?
Inteligentné tachografy GEN2 síce máme v ostrej prevádzke len niečo vyše roka, avšak už sa chystajú zmeny, ktoré smerujú k zavedeniu inteligentných tachografov nasledujúcej generácie . A to už v roku 2026. Okrem iného by novšie inteligentné tachografy mali automaticky zaznamenávať prechod cez hranice(polohu, dátum, čas). Diskutuje sa aj o zaznamenávaní zaťaženia náprav pre kontrolné orgány prostredníctvom DSRC.
 
Ďalšie informácie o budúcnosti tachografov na Slovensku a v EÚ sa určite dozvieme už v blízkej dobe.

Zdroje:
Usmernenie ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej Republiky: č. k.: 19539/2019/SCDPK/46840
Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave schváleného Národnou radou Slovenskej republiky
Zákon č.157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ č. 2016/799,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 165/2014,
Obrázok web stránka: https://www.se5000.com/product-support/apps-support/smart-tachograph/


Kedy končí platnosť overenia tachografu ? Čo hovorí zákon ?

a ) uplynul čas jeho platnosti,

b) je vykonaná oprava, zmena alebo úprava určeného meradla, ktorá môže ovplyvniť jeho technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky,

c) určené meradlo je poškodené tak, že mohlo stratiť niektorú technickú charakteristiku alebo metrologickú charakteristiku, ktorá je rozhodujúca pre jeho overenie,

d) je poškodená, pozmenená, odstránená alebo inak porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka alebo

e) je zjavné, že určené meradlo stratilo požadované technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky, aj keď nebola porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka

 

Najčastejšie dôvody z praxe kedy si musíte dať overiť tachograf sú:

 - ak uplynul čas jeho platnosti /platnosť overenia 2roky/ ,

- ak sa zmenilo EČV,

- po oprave tachografu,

- po presune tachografu na iné vozidlo,

- ak chýba overovacia značka tachografu alebo zabezpečovacia značka - chýbajúca plomba na snímači pohybu na prevodovke,

- po zmene, oprave alebo úprave meradla ktorá môže ovplyvniť jeho technické alebo metrologické charakteristiky - zmena rozmeru na hnacej náprave, zmena prevodov v prevodovke

 

Tachograf Vám overíme na 2 pracoviskách.

Pracovisko 1: FERIS s.r.o. , Veľký Šariš, Železničná 25/2413,

Pracovisko 2: FERIS s.r.o., Malý Šariš, areál servisu DAF

zdroj: zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov