overovanie tACHOGRAFov
skÚŠOBŇA VOZIDIEL
ADR schvaľovanie
REVÍZIE

Dostaneme vás naspäť na cestu ... 
0908 140 404             info@feris.eu

INFO@FERIS.EU tachografy

IšPEKCIA VOZIDIEL NA PREPRAVU NEBEZPEčNÝCH VECÍ * ADR schvaľovanie *


príďte k nám

Hala kontroly FERIS ,  Veľký Šariš, Železničná 2413/25
---------------------
pracovisko 2 Logistické centrum DAF
Prešov, Malý Šariš 592

Kontaktujte nás


e-mail :     info@feris.eu
tel.: +421 908 14 04 04


osvedčenia

Neustále zvyšujeme kvalitu, systematicky sa vzdelávame a udržiavame integrovaný systém manažérstva kvality založený na norme STN EN ISO/IEC 17025


vykonávame

Skúšky a posudzovanie cestných vozidiel z hľadiska ich konštrukcie, kontroly základných rozmerov a hmotnostných parametrov ako POVERENÁ TECHNICKÁ SLUŽBA OVEROVANIA VOZIDIEL.OVEROVANIE TACHOGRAFOV, na našich autorizovaných metrologických pracoviskách vykonávame overovanie záznamových zariadení v cestnej doprave . 
Vykonávame revízie vyhradených zdvíhacích zariadení: HYDRAULICKÉ ČELÁ vozidiel, Zdvíhacie plošiny, Zdvíhacie rampy, Servisné zdviháky vozidiel  ...tachograf overovanie tachografov prešov  velký saris železničná 25 tachograf slovensko