Tachografy druhej generácie. SMART tachografy.

Automatické zaznamenávanie polohy vozidla GNSS, vzdialená kontrola vozidla DSRC, zvýšená ochrana voči manipulácií, to sú základné charakteristiky ktoré sa týkajú nových inteligentných tachografov.
 Od 15.6.2019 musia byť všetky novo registrované motorové vozidlá nad 3,5 tony na prepravu tovaru a motorové vozidlá s počtom miest na sedenie viac ako osem, okrem miesta vodiča, vybavené digitálnym tachografom druhej generácie . (inteligentný tachograf, digitálny tachograf GEN 2).
 Tachografy GEN2 so sebou priniesli nové povinnosti pre vodičov a hlavne pre majiteľov dopravných spoločností. Zmena nastala predovšetkým vo zvýšení bezpečnosti tachografov pridaním nových funkcií, pričom sa tiež zmenila štruktúra získaných a vyhodnocovaných dát z tachografu. Hlavnou úlohou týchto zmien je odstrániť možnosti manipulácie s tachografmi a tým zvýšiť bezpečnosť cestnej prepravy.


 Čo pribudlo v nových tachografoch? Modul DSRC a modul GNSS.
 Modul DSRC (dedicated short range communication)
Je modul, ktorý budú využívať kontrolne orgány na vzdialenú kontrolu údajov získaných z tachografu, či nedošlo k manipulácii s tachografom a k jeho zneužitiu.Celý proces vzdialenej komunikácie prebieha bez nutnosti zastavenia vozidla.
V rámci komunikácie sa vymieňajú iba údaje, ktoré sú potrebné na účely cielených cestných kontrol, s potencionálne zmanipulovaným alebo zneužitým tachografom:
 
Udalosti ktoré budú vymieňané pri vzdialenej komunikácií medzi tachografom a kontrolným orgánom :
- posledný pokus o narušenie zabezpečenia,
- porucha snímača,
- chyba údajov o pohybe,
- rozpor v súvislosti s pohybom vozidla,
- jazda bez platnej karty,
- vloženie karty počas jazdy,
- údaje o úprave času,
- kalibračné údaje vrátane dátumov posledných dvoch kalibrácií,
- evidenčné číslo vozidla,
- rýchlosť zaznamenaná tachografom
 
Modul GNSS (Global Navigation Satellite System)
Modul určený pre satelitnú komunikáciu, ktorá sa týka zaznamenávania polohy vozidla, začiatku a konca pracovnej zmeny. Po každých 3 hodinách plynulej jazdy sa zaznamenáva poloha.
 
Ďalšia zmena sa týka snímačov pohybu. Nová generácia snímačov ma nové dátové rozhranie a vyššiu úroveň zabezpečenia, aby bola manipulácia nemožná a hlavne, aby bola odhaliteľná.
 
Čo nás čaká v blízkej budúcnosti ?
Inteligentné tachografy GEN2 síce máme v ostrej prevádzke len niečo vyše roka, avšak už sa chystajú zmeny, ktoré smerujú k zavedeniu inteligentných tachografov nasledujúcej generácie . A to už v roku 2026. Okrem iného by novšie inteligentné tachografy mali automaticky zaznamenávať prechod cez hranice(polohu, dátum, čas). Diskutuje sa aj o zaznamenávaní zaťaženia náprav pre kontrolné orgány prostredníctvom DSRC.
 
Ďalšie informácie o budúcnosti tachografov na Slovensku a v EÚ sa určite dozvieme už v blízkej dobe.

Zdroje:
Usmernenie ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej Republiky: č. k.: 19539/2019/SCDPK/46840
Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave schváleného Národnou radou Slovenskej republiky
Zákon č.157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ č. 2016/799,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 165/2014,
Obrázok web stránka: https://www.se5000.com/product-support/apps-support/smart-tachograph/