Kedy končí platnosť overenia tachografu ? Čo hovorí zákon ?

a ) uplynul čas jeho platnosti,

b) je vykonaná oprava, zmena alebo úprava určeného meradla, ktorá môže ovplyvniť jeho technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky,

c) určené meradlo je poškodené tak, že mohlo stratiť niektorú technickú charakteristiku alebo metrologickú charakteristiku, ktorá je rozhodujúca pre jeho overenie,

d) je poškodená, pozmenená, odstránená alebo inak porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka alebo

e) je zjavné, že určené meradlo stratilo požadované technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky, aj keď nebola porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka

 

Najčastejšie dôvody z praxe kedy si musíte dať overiť tachograf sú:

 - ak uplynul čas jeho platnosti /platnosť overenia 2roky/ ,

- ak sa zmenilo EČV,

- po oprave tachografu,

- po presune tachografu na iné vozidlo,

- ak chýba overovacia značka tachografu alebo zabezpečovacia značka - chýbajúca plomba na snímači pohybu na prevodovke,

- po zmene, oprave alebo úprave meradla ktorá môže ovplyvniť jeho technické alebo metrologické charakteristiky - zmena rozmeru na hnacej náprave, zmena prevodov v prevodovke

 

Tachograf Vám overíme na 2 pracoviskách.

Pracovisko 1: FERIS s.r.o. , Veľký Šariš, Železničná 25/2413,

Pracovisko 2: FERIS s.r.o., Malý Šariš, areál servisu DAF

zdroj: zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov