SKÚšOBŇA VOZIDIEL 

Poverená k vykonávaniu činnosti technickej služby kategórie A overovania vozidiel a ich výstroja.
č. poverenia TSO/3/2020 na základe osvedčenia o akreditácií č. S-402 zo dňa 09.07.2021

jednotlivo dokončované vozidlá

skúška a kontrola jednotlivo dokončovaného vozidla pre potvrdenie splnenia ustanovených technických požiadaviek.vozidlá po prestavbe

prihlásené vozidlá u ktorých bola vykonaná zmena alebo úprava podstatných častí mechanizmov alebo konštrukcie vozidla.**  Prestavba jednotlivého vozidla | jiscd.sk