Tachograf - legislatíva

Záznamové zariadenie v cestnej doprave - tachograf, používaný ako určené meradlo podlieha overovaniu. Meradlo VYHOVUJE ak spĺňa technické a metrologické požiadavky, podľa: prílohy č. 35 k vyhláške č. 161/2019 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, Zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave; Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/799, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov v znení neskorších predpisov. digitálny tachograf - nevykonavame servis tachografov - tachografy prešov velky saris zeleznicna

OverujeME TACHOGRAFY
analógové - Elektronické tachografy 
digitálne tachografy gen1 
smart tachografyafov

veeder-root

analógové elektronické tachografy: rady 8300, 8400 a 2400


KIENZLE,VDO
analógové elektronické tachografy: KTCO 1318, MTCO 1324, FTCO 1319


STONERIDGE
ACTIA
SIEMENS VDO
EFAS

digitálny tachograf GEN1


Smart tachografy

digitálny tachograf GEN2 / 
SMART tachograf