REVÍZIE VZZ
HYDRAULICKÉ čELÁ

revízie vyhradených zdvíhacích zariadení skupín Bd, d1, d2, d3, d4 ...hydraulické čelá