Vrátiť sa na blog
Aké karty do tachografu poznáme?

Karta vodiča - pamäťová karta vydaná vodičovi. Identifikuje vodiča a umožňuje uloženie dát o činnosti vodiča. Vydáva sa na 5 rokov.

Karta dielne - vydaná výrobcovi, montérovi alebo dielni poverenej na túto činnosť. Identifikuje držiteľa karty a umožňuje skúšanie, kalibráciu alebo sťahovanie dát z tachografu. Platnosť 1 rok.

Karta kontroly - identifikuje kontrolný orgán prípadne kontrolóra a umožňuje prístup k dátam tachografu a karty vodiča. Karta dopravcu – podniková karta – identifikuje podnik. Umožňuje zobrazenie, sťahovanie a tlač údajov z tachografu. Slúži na kontrolu vlastných vodičov podniku.

Dopravca je povinný sťahovať údaje z karty vodiča a digitálneho tachografu.
Lehoty na sťahovanie a vyhodnocovanie údajov z tachografu sú nasledovné: 
  • 90 dní v prípade údajov z tachografu
  • 28 dní v prípade údajov z karty vodiča
zdroj: zákon č.461/2007 Z.z
www.digitalnytachograf.sk/digitalny-tachograf/terminologia-f.html

Vrátiť sa na blog
Aké karty do tachografu poznáme?

Karta vodiča - pamäťová karta vydaná vodičovi. Identifikuje vodiča a umožňuje uloženie dát o činnosti vodiča. Vydáva sa na 5 rokov.

Karta dielne - vydaná výrobcovi, montérovi alebo dielni poverenej na túto činnosť. Identifikuje držiteľa karty a umožňuje skúšanie, kalibráciu alebo sťahovanie dát z tachografu. Platnosť 1 rok.

Karta kontroly - identifikuje kontrolný orgán prípadne kontrolóra a umožňuje prístup k dátam tachografu a karty vodiča. Karta dopravcu – podniková karta – identifikuje podnik. Umožňuje zobrazenie, sťahovanie a tlač údajov z tachografu. Slúži na kontrolu vlastných vodičov podniku.

Dopravca je povinný sťahovať údaje z karty vodiča a digitálneho tachografu.
Lehoty na sťahovanie a vyhodnocovanie údajov z tachografu sú nasledovné: 
  • 90 dní v prípade údajov z tachografu
  • 28 dní v prípade údajov z karty vodiča
zdroj: zákon č.461/2007 Z.z
www.digitalnytachograf.sk/digitalny-tachograf/terminologia-f.html